dava vekili

is. 诉讼代理人

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • DAVA VEKİLİ — Baro teşkilatının olmadığı yerlerde kanunî izin ile vekil sıfatı kazanan ve dava takibine salâhiyeti olan kişi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • dava vekili — is., huk. Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dava vekili — Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı …   Hukuk Sözlüğü

  • dava — is., huk., Ar. daˁvā 1) Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma 2) Sav Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir. H. C. Yalçın 3) mec. Sorun O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dava vekilliği — is. Dava vekili olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vekil — is., Ar. vekīl 1) Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse 2) Milletvekili 3) esk. Bakan Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü. R. N. Güntekin Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BÎ-TARAF — Tarafsız. Hiç bir tarafı tutmayan.(Ehl i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münâzara ile iştigal edenler büyük bir tehlikeye mâruzdurlar. Çünki, nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle tedricen hasımlarına mağlup olur ki,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.